Kaleidoskop

18.10.2016 Proběhla cestovatelská beseda na téma „světové vinice“.
19.10.2016 Vyšlo 5. číslo Černovin.
19.10.2016 V Senior klubu na Charbulově ulici se uskutečnila výstava obrazů Antonína Veselého s názvem Z mého kraje II.
20.10.2016 Dle deníku Rovnost byl na Zvěřinově ulici odstraněn nelegální billboard.
20.10.2016 Distributoři drog z Cornovovy ulice, kteří byli odhaleni v létě loňského roku, byli odsouzeni k mnoholetým trestům.
21.10.2016 Na cyklostezce u lesoparku projížděl muž na elektrické dvojkolce segway.
22.10.2016 U Svitavy se objevili první havrani.
23.10.2016 V noci na neděli skupina mladistvých výtržníků polámala několik nově vysazených stromků v lesoparku, některé z nich společně s kůly zapálila. Při prvním příjezdu policie výrostci uprchli a vrátili se, aby pokračovali v ničení. Na druhý pokus byli policií zadrženi.
25.10.2016 Podle vyjádření Policie ČR je křižovatka Olomoucká – Ostravská jednou ze tří nejrizikovějších křižovatek v Brně.
28.10.2016 98. výročí vzniku Československa.
28.10.2016 Večer první lampionový průvod, pořádaný Černovickým sdružením, kterého se účastnilo více než 250 dětí s rodiči. číst článek
30.10.2016 Den se zkrátil, díky změně času ve 3 hodiny ráno o jednu hodinu.
01.11.2016 Deník Rovnost přinesl informaci, že vedení radnice uvažuje o znovuvýstavbě římsko-katolického kostela či kaple na Faměrově náměstí.
03.11.2016 Po poledni spadlo z ojedinělého mraku prvních několik krupek sněhu.
04.11.2016 Odpoledne byla na ulici Řípské ve Slatině nalezena poblíž nákupního střediska Kaufland (v místě někdejších kasáren v tehdejším katastru Černovic) letecká bomba z války. Do vyzdvižení pumy byli občané z okolí evakuováni, byla zde přerušená osobní, městská i železniční doprava, což vedlo k celkovému kolapsu dopravy v jihovýchodní části města.
05.11.2016 V deníku Rovnost bylo uveřejněno vyjádření starosty městské části Pavla Blažíka o důslednější ochraně lesoparku před vandaly.
07.11.2016 Další výkopové práce byly zahájeny v jižní části ulice Elišky Krásnohorské.
07.11.2016 Rekonstrukce sítí na ulici Húskově zasáhla i do prostoru kruhové objezdu před Psychiatrickou nemocnicí, v důsledku čehož byl přerušen vjezd do ulice Štolcovy.
08.11.2016 Deník Rovnost přinesl informaci, že na Kneslově ulici za Areálem zdraví bude vybudován další psí výběh.
09.11.2016 Během dopoledne byla na několika místech přerušena dodávka vody.
09.11.2016 V podvečer se uskutečnil druhý lampionový průvod s názvem Rej světlušek, na závěr průvodu v parku na Řehořově ulici byl vypálen malý ohňostroj.
10.11.2016 K ránu napadl první sníh, který během dopoledne roztál.
12.11.2016 Černovický košt Svatomartinských vín v parku na Řehořově ulici byl přes zajímavý program poznamenán větrem a chladem, teplota během dne nepřekročila 2 °C.
14.11.2016 Měsíc v úplňku byl nejblíže zemi od roku 1918. Na některé senzitivní osoby přitažlivost měsíce měla v nočních hodinách nepříjemné dopady.
15.11.2016 Začal výstavba nového sběrného místa na Řehořově ulici.
17.11.2016 Rekonstrukce autobusové zastávky na Hladíkově ulici byla ukončena a práce se přesunuly před křižovatku do prostoru druhé autobusové zastávky, blíže železničnímu mostu.
17.11.2016 Den boje za svobodu a demokracií. V podvečer v parku na Řehořově ulici uspořádalo Černovické sdružení vzpomínkovou akci pod názvem Sametové svícení, které se účastnilo cca 30 dospělých a stejný počet dětí.
19.11.2016 MO KDU-ČSL zorganizovala v restauraci Slunečnice tradiční Kateřinskou zábavu.
19.11.2016 Ve vnitrobloku domů na ulici Turgeněvově se uskutečnila rekonstrukce vozovek, jež byly poškozeny při předchozích stavebních pracích.
20.11.2016 Psychiatrická nemocnice kácela odpoledne stromy poblíž nemocniční zdi, kmeny při kácení padly na vozovku Charbulovy ulice a omezovaly silniční provoz.
21.11.2016 V KD na Charbulově ulici v podvečer vystoupil spisovatel a písničkář Josef Fousek.
22.11.2016 Černovické sdružení uspořádalo další cestovatelskou besedu. Hostem byl tentokrát Pavel Wilhelm, který strávil se svou ženou 300 dní na cestě po Asii a Austrálii. číst článek
22.11.2016 V západní části areálu střední školy na Charbulově ulici byly káceny vzrostlé topoly bílé.
23.11.2016 Městská část Černovice se nepřipojí k žádosti Magistrátu města Brna o poskytnutí bytů pro rodiny ze sociálně vyloučených části Brna, s odůvodněním, že tyto byty jsou určeny pro občany městské části.
26.11.2016 Někdejší černický občan, herec Ladislav Frej, oslavil 75. narozeniny. 
28.11.2016 V ulicích začala instalace vánoční výzdoby.
29.11.2016 V parku na Řehořově ulici byl vztyčen vánoční strom.
30.11.2016 V ranních hodinách došlo na ulici Tržní k dopravní nehodě dvou osobních aut.
03.12.2016 Černovické sdružení uspořádalo v parku na Řehořově ulici Mikulášský jarmark. Mikuláš, andělé, výborný svařák, širší nákupní sortiment a především pěkné počasí přilákaly velké množství spokojených lidí. číst článek
04.12.2016 Firma AAA Auto, Černovická 38, uspořádala autogramiádu hvězd 1. fotbalové ligy.
05.12.2016 V letošním roce bylo vidět v podvečer více Mikulášů, andělů a čertů než v minulých letech. Na parku v Řehořově ulici se uskutečnil u vánočního stromu Mikulášský večer.
07.12.2016 Vyšlo 5. číslo Černovin.
09.12.2016 Ulice Cornovova byla zprůjezdněna po patnáctiměsíční rekonstrukcí sítí.
14.12.2016 V parku na Řehořově ulici se v podvečer sešli všichni ti, kteří si chtěli u vánočního stromu zazpívat koledy.
16.12.2016 Folklorní soubor Májek vystoupil v KD Charbulova 3 s programem Vánoční koledování.
21.12.2016 Na rohu Olomoucké a Cornovovy ulice a na rohu Štolcovy a Jiránkovy se prodávají vánoční kapři.
22.12.2016 Během dne byla jedna z nových elektrik DPmB pokřtěna jménem Vladimíra Menšíka. Záštitu nad tou akcí měla Městská část Brno – Černovice.
22.12.2016 V podvečerním regionálním televizním zpravodajství byla odvysílána reportáž o chybějícím bezbariérovém přístupu na pobočku České pošty na Spáčilově ulici a také nevhodném umístění zvonku pro hendikepované osoby.
24.12.2016 Dopoledne kolem 10 hodiny se sešli zahrádkáři z osady Řehořova společně s některými představiteli obce a zazpívali vánoční koledy.
24.12.2016 Po dlouhé době na Štědrý den ležela v Černovicích malinká vrstva sněhu.